fotografia dokumentacyjna

Zdjęcia przebiegu inwestycji, od wmurowania kamienia węgielnego do przecięcia wstęgi. Dla inwestorów i wykonawców.